Koronainfo på ulike språk
Français
Fransk

Last ned


Calendrier pour la levée progressive des restrictions 
Gradvis gjenåpning av samfunnet


Quelle distanciation sociale?
Litt mye eller helt avstand


Information pour les parents à l'école
Informasjon til foreldre i skolen


Information pour les parents de garderie
Informasjon til barnehageforeldre


Informations générales sur le virus corona
Generell informasjon om korona viruset.


Informations sur la quarantaine domestique et isolation (film)
Informasjonsfilm om hjemmekarantene og isolasjon.Korona info i samarbeid med:

Règlesàrespecter concernant le Coronavirus

KoronavettregleneNorges Frivilligsentraler er ansvarlig for oppdateringer og endringer av denne nettsiden og henter informasjonen fra godkjente og kvalitetssikrede kilder. Bla. helsenorge.no, helsedirektoratet.no, fhi.no, imdi.no, udir.no, elevkanalen.no
Ved spørsmål eller innspill kan det tas kontakt med Norges Frivilligsentraler, monika@norgesfrivilligsentraler.no 2020 © Haugerud Frivilligsentral