Vil du være med på årets TV-aksjon?

Årets TV-aksjon går til Redd Barna, og sammen skal vi sørge for at 100 000 barn skal ha muligheten til å leke, lære og leve i fred. Vi trenger flere frivillige til å bidra til årets TV-aksjon og håper du vil være med på laget!

Aldersgruppe: 18 til 100 år

I år går pengene fra TV-aksjonen til barn som er rammet av krig og konflikt i Sør-Sudan, Den demokratiske republikken i Kongo, Syria, Bangladesh og Ukraina. Vi skal også hjelpe barn som kommer til Norge. I snart 50 år har frivillige gjort en uvurderlig innsats for TV-aksjonen, og vi håper du vil være med på laget!

Vi trenger nå frivillige til en bydelskomité på Tveita og Haugerud. Komitéene er viktige for å engasjere bydelen til TV-aksjonen, rekruttere og organisere bøssebærere, samt organisering på selve aksjonsdagen søndag 22. oktober. Komitéen bør bestå av flere medlemmer, og kan gjøres sammen med familie eller venner, eller med noen helt andre. Med flere på laget blir jobben enklere og morsommere. Både Tveita og Haugerud har hatt komitéer tidligere, og har vært til stor hjelp for TV-aksjonen tidligere år.
 
Mer informasjon om hva det innebærer å være med i lokalkomité kan finnes her: 

https://tvaksjonen.no/engasjer-deg/opprett-lokal-komite/

Dersom det er ønskelig å være med i bydelskomité, være bøssebærer 22. oktober, eller engasjere seg på en annen måte, send en epost til sara@tvaksjonen.no eller melding til tlf. 45 28 25 77.

2024 © Haugerud Frivilligsentral