Ungdomsgruppa

Ulike aktiviteter ut i fra ungdommenes ønsker. Det kan være å lage arrangementer, konkurranser og leker i nærområdet, kunst og kultur, hjelpe andre, jobbe med sosiale medier eller annet. For ungdom 12-18 år.

Aldersgruppe: 12 til 16 år

Avtales nærmere på melding, ta kontakt med Haugerud frivilligsentral på telefon, sms, mail eller Facebook. 

Mobil: 479 07 325/ 41404931

2021 © Haugerud Frivilligsentral