Språkkafé

Utsatt inntil videre pga smittevernhensyn. Språkkaféen er et sted hvor vi øver på å snakke norsk sammen. Vi prater sammen på små bord sammen med noen som kan norsk godt og noen som ønsker å lære mer norsk.

Aldersgruppe: For alle

Tid: Hver onsdag, klokka 16.30-18.30

Sted: Trimrommet ved frivilligsentralen

Kontaktperson: Turid Tårnesvik, 908 40 091

2021 © Haugerud Frivilligsentral