Praktisk hjelp

Utsatt inntil videre pga.smittevernhensyn. Hjelp til ulike ting, ta kontakt ved behov

Aldersgruppe: For alle

Våre frivillige hjelper deg med småreparasjoner, enkelt hagearbeid, enkel montering etc. Ta kontakt for det du trenger hjelp til, så skal vi se hva vi kan ordne.

Si gjerne fra i godt tid, helst noen uker før, senest tre dager før. Tilbudet er avhengig av frivilliges tilgjengelighet og kapasitet. 

Smittevern: 

Vi ber deg si fra dersom du er syk, har vært syk eller har symptomer. Vi ønsker ikke å utsette verken den frivillige eller den som mottar hjelp for smittefare, og tar derfor ikke oppdrag som innebærer nærkontakt, definert som:

Innendørs: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengene 

Ute: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengende, ansikt til ansikt 

Direkte fysisk kontakt (for eksempel ved håndhilsing)

2021 © Haugerud Frivilligsentral